پاک

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید
که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

هر ردپایی

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن
این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

شهرزاد

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

عزیزم

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

نیمه گمشده D:

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

پاییز

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶

دخترم و افتخار میکنم

 • دختر خانوم
 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶
اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش

اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب